Tradition & Kvalité

Årets kräftor ser ovanligt goda ut

Kontakta Pandalus

Har Du förfrågningar eller synpunkter är Du alltid välkommen att kontakta oss.

Pandalus AB
Box 5165
121 18 Johanneshov
Tel: 08-556 133 10
Besöksadress:
Hallvägen 11
E-postadress:
info@pandalus.se

Pandalus Vision och CSR Policy

I vår miljöpolicy ingår att de råvaror som används har framställts på ett etiskt och naturligt sätt. Vi använder bara förpackningar som går att återvinna på ett miljövänligt sätt.

Det hållbara Pandalus

Pandalus vill vara en god arbetsgivare och samhällsmedborgare. Vi ser att hög moral och etik är en naturlig del av vår verksamhet och i vårt arbete med att bidra till en hållbar utveckling. Vårt sociala ansvartagande omfattar hänsyn till intressenters förväntningar, krav att vi följer gällande lagstiftning, att vi ser till anställdas hälsa och möjligheter till utbildning och utveckling samt att vi minskar vår miljöpåverkan genom t ex minskad energiförbrukning.

Pandalus är mån om att de produkter som säljs tillverkas på ett etiskt riktigt sätt. Vi vill därför ta ansvar för att grundläggande mänskliga rättigheter och miljöhänsyn respekteras i vår produktionskedja. Vi skall aktivt stödja våra samarbetspartners i vår strävan att uppnå vår policy för socialt ansvarstagande.