Tradition & Kvalité

Så jobbar vi

Henrik Erasmie, Produktionsansvarig

Henrik Erasmie, Produktionsansvarig

Vi åker över till Kina i mitten av april för att kontrollera fabrikernas skick och genomför en kvalitetskontroll på samtliga ingredienser. Vi förbereder fabrikerna för produktion, vilket normalt sker från mitten av maj till mitten av juli, och instruerar arbetarna för de olika uppgifterna. Vår mycket kunniga och välrenommerade produktionspersonal finns alltid på plats för att se till att allt utförs på det sätt vi i Sverige vill ha det.

Med gott samvete

Långsiktig hållbarhet och ett socialt och miljömässigt ansvar är självklart för oss på Pandalus. Vi arbetar enbart med leverantörer som har förmågan att anpassa sig till de förordningar som gäller i Sverige. Vi arbetar aktivt med både mänskliga rättigheter i produktionskedjan och hållbara bestånd. Företaget Current Consulting i Shanghai hjälper oss med vårt CSR arbete (Corporate Social Responsibility) på båda våra fabriker i Kina. CSR-tjänsterna genomförs med SA8000 regelverket* som grund, inspektörerna har lång erfarenhet, är utbildade av SGS och har specialkompetens när det gäller Kina.

* SA8000 är i korthet en internationell standard rörande sociala villkor i arbetslivet, till exempel lön och fackliga alternativ, som bygger på ILO:s kärnkonventioner, FN:s deklaration om de Mänskliga Rättigheterna samt FN:s barnkonvention). Läs mer här.

Arbetstillfällen lokalt

Vår samarbetspartner i Kina, Laker, hanterar våra kräftor på två toppmoderna fabriker i Kina. Inför varje säsong anställer vi sju lokala arbetare. Vi har jobbat med samma personer i över tio år så de är erfarna. Kräftorna fiskas i Hubei provinsen och levereras till fabriken. Där inspekterar våra kontrollanter råvaran och sorterar den enligt vårt kvalitetssäkringsprogram.


Därefter kokas kräftorna i en dillag baserat på närodlad dill efter vårt eget svenska recept. Därefter sorteras kräftorna, förpackas och fryses in direkt innan de skickas med fryscontainer till Sverige. Kinesiska livsmedelsverket, CIQ, gör mikrobiologiska prover och godkänner varje container innan den exporteras.

Kvalitet & kontroll

Kräftorna kontrolleras dagligen på plats i fabrikerna genom mikrobiologiska prover. Dessutom utför vi en sensorisk kontroll av kvalitén. När varan anländer Sverige så tar livsmedelsverket i sin tur stickprover för bakteriella tester, innan kräftorna transporteras med tåg till vårt fryslager.
När kräftorna anländer till vårt fryshus tas stickprover igen för kvalitetsbedömning.

Genom undersökningar i fokusgrupper får vi reda på vilka önskemål du som konsument har på våra produkter, vilket har varit till stor hjälp för oss och som vi värdesätter.
I över femtio år har Pandalus funnits på den svenska marknaden.
Vi kan kräftor!

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om regler för livsmedel som importeras till Sverige från länder utanför EU.