Tradition & Kvalité

Kräftor från Pandalus

Turkiska Kräftor

Den turkiska kräftan (astacus leptodactylus) är den kräfta som funnits längst på den svenska marknaden och motsvarar kvalitetsmässigt den svenska flodkräftan bäst.

Fisket av de färska kräftorna startar första juli varje år och pågår till slutet av augusti. Därefter påbörjas produktionen av de frysta kräftorna som håller på till slutet av oktober.

Datumet för att avsluta produktionen sker i samband med att kräftan blir könsmogen.
Honorna får rom och hanarna bildar sädesledare i form av ett vitt hårt ”nystan”. Det kan hända att vissa som köper kräftor i slutet av säsongen får hanar som utvecklat sädesledare och många tror då att det vita ”nystanet” är mask. Vilket alltså inte är fallet och är helt naturligt och inte farligt.

Våra färska kräftor kommer från Turkiet och vårt frysta sortiment kommer från Turkiet och Kina.

Frysta

20-kraftor-–-700g
20 kräftor – 700g
20-stora-kraftor-–-1-kg
20 stora kräftor – 1 kg
12-15-extra-stora-kraftor–-1-kg
10-15 extra stora kräftor – 1 kg

 

Kräftor från Turkiet Ca 20 st 700g
Kräftor från Turkiet Ca 20 st 700g
Stora Kräftor från Turkiet Ca 15 st 700g
Stora Kräftor från Turkiet Ca 15 st 700g
Extra Stora Kräftor från Turkiet Ca 10 st 700g
Extra Stora Kräftor från Turkiet Ca 10 st 700g

Färska

(Tillgängligt under juli-september månad)


10-15 Extra Stora Kräftor

Färska Turkiska kräftor 700g

Kinesiska Kräftor

Våra kinesiska vildfångade kräftor (Procambarus Clarkii) finns i storlekarna normalstora och jumbo i förpackningarna från 500g till 2kg. Vi har dock valt att namnge de kinesiska kräftorna per antalet kräftor som ligger i konsumentförpackning istället för storleken på kräftan. Detta för att lättare kommunicera innehållet och storleken på kräftorna till våra konsumenter.

Kräftorna tillagas efter Pandalus eget recept med utvald krondill och dillfrön. Endast 1-2 procent av fångsten klarar Pandalus kvalitetskrav, resten går till den inhemska konsumtionen eller vidareförädlas och blir till exempel kräftstjärtar i lake och råvaror i maträtter.

Den kinesiska kräftan kan variera något i färg och hårdhet men är generellt mörkröd. De har en större stjärt än de turkiska och är något fetare och kompakta.

Alla våra kräftor från Kina finns endast som frysta.

20-kraftor-–-700g
20 Kräftor – 700g
vildfangade
Ca 20 Stora Vildfångade Kräftor från Kina – 1kg

Stora kräftor från Kina ca 15 – 700g
12-kraftor-–-500g
12 Kräftor – 500g
kungen
Kräftkungen (750g kräftor+250 k-stj. med skal)