Tradition & Kvalité

Årets kräftor ser ovanligt goda ut

Turkiska Kräftor

Den turkiska kräftan (astacus leptodactylus) är den kräfta som funnits längst på den svenska marknaden och motsvarar kvalitetsmässigt den svenska signalkräftan bäst.

Fisket av de färska kräftorna startar första juli varje år och pågår till slutet av augusti. Därefter påbörjas produktionen av de frysta kräftorna som håller på till slutet av oktober.

Datumet för att avsluta produktionen sker i samband med att kräftan blir könsmogen.
Honorna får rom och hanarna bildar sädesledare i form av ett vitt hårt ”nystan”. Det kan hända att vissa som köper kräftor i slutet av säsongen får hanar som utvecklat sädesledare och många tror då att det vita ”nystanet” är mask. Vilket alltså inte är fallet och är helt naturligt och inte farligt.

Våra färska kräftor kommer från Turkiet och vårt frysta sortiment kommer från Turkiet och Kina.

Frysta

20-kraftor-–-700g
20 kräftor – 700g
20-stora-kraftor-–-1-kg
20 stora kräftor – 1 kg
12-15-extra-stora-kraftor–-1-kg
12-15 extra stora kräftor – 1 kg

Färska

(Tillgängligt under juli-september månad)

20-kraftor-700g
20 Kräftor 700g
20-Stora-kraftor
20 Stora Kräftor

12-15 Extra Stora Kräftor