Tradition & Kvalité

Visste du att…

  • Kräftor inte går baklänges, även om uppfattningen är den och de flesta känner till uttrycket ”kräftgång”. Däremot kan kräftor simma baklänges genom att slå med stjärten vilket de ofta gör vid strider om revir eller om de blir skrämda.
  • Kräftan har egentligen tio ben, men två av dem har över tid ombildats till klor.
  • Genom att ta in sandkorn i en skalsäck vid antennbasen kan kräftan känna av rörelser i vattnet och sin egen position.
  • En kräfta måste byta skal för att växa. Den byter skal flera gånger per år.
  • Den levande kräftan är svart, den döda som bekant röd. Anledningen är att skalet innehåller pigment som helt enkelt ändrar färg vid kokning.

Hela världens kräfta

Kräftan är något av det svenskaste som finns trots att den finns i alla världsdelar. I augusti till september konsumerar vi svenskar cirka 2.700.000 kg kräftor. Uppskattningsvis är 1 500 000 kg frysta kräftor från Kina, Turkiet och till en liten del Spanien. Resterande 1 200 000 kg är färska turkiska, svenska signalkräftor och havskräftor.

Lyktan för Pandalus

Kräftor från Pandalus kännetecknas av den speciella kräftlyktan på förpackningen, ett märke som de flesta känner igen.

Våra kräftor kommer från Turkiet och Kina men kokas efter ett svenskt recept med närodlad krondill och dillfrön, för att få den karaktäristiska svenska smaken.