Vi tar ansvar

Pandalus vill vara en god arbetsgivare och samhällsmedborgare. Vi ser att hög moral och etik är en naturlig del av vår verksamhet och i vårt arbete med att bidra till en hållbar utveckling. Vårt sociala ansvartagande omfattar hänsyn till intressenters förväntningar, krav att vi följer gällande lagstiftning, att vi ser till anställdas hälsa och möjligheter till utbildning och utveckling samt att vi minskar vår miljöpåverkan genom t ex minskad energiförbrukning.