Pandalus AB har sedan 60-talet levererat då- och nutidens delikatesser till svenska folket. Bolaget ägs av familjeföretaget Olle Hartwig AB och drivs numera i andra generationen. Vi har specialiserat oss på ett fåtal skaldjur där vi kan säkerställa rätt kvalitet, innovativ produktionsteknik, hållbart fiske och förpackningar samt självklart den bästa smaken!

Pandalus målsättning är att förse våra kunder med smakupplevelser genom produkter av de bästa av råvarorna, där ni kan känna er trygga med både hantering, framställning och kvalitet.

Vår historia

1969 bildades Olle Hartwig AB, ett bolag som importerade dåtidens delikatesser in till Sverige; äkta kokt skinka, kalops, dillkött, salta biten, charkuterier och självklart kräftor!

Kräftätandet i Sverige hade minskat drastiskt då vår svenska flodkräfta nästan utrotats på grund av kräftpesten men Olle hittade samma art i Rumänien. Tyvärr var utbudet där lågt och man bytte snabbt till att importera flodkräftans nära släkting turkisk smalklokräfta (astacus leptodactylus) från Turkiet. I och med att importen av kräftor ökade blev kräftan både billigare och mer lättillgänglig för hela svenska folket och kräftskivan blev därmed en av våra käraste traditioner. 

Tony med familj på kräftskiva vid Häringe slott (artikel från DI)
Historisk bild
Olle och Margit framför Häringe slott

1974 köpte Olle och hans hustru Margit det då förfallna Häringe slott och ägnade flera år till att renovera och restaurera slottet samt åka över hela världen för att köpa tillbaka slottets inventarier som spridits över världen. Köpet av slottet blev även starten för Pandalus årliga kräftskiva där mängder med människor varje år bjöds in till att äta Hartwigs delikatesser i Häringes fantastiskt fina slottsträdgård. 

1975 köptes även namnet Pandalus AB av det då konkursade bolaget och Olle Hartwig AB började sälja sina kräftor under namnet som vi känner till idag.

1981 blev Olle krönt som ”Kräftkungen” under branschens årliga kräftskiva på Operakällaren. 

En bit in på 1980-talet uppstod gradvis problem med storlekarna på råvaran i Turkiet och det stod så småningom klart att sjukdomar angripit det turkiska beståndet, vilket från och med 1986 omöjliggjorde vidare produktion. Olle hade sedan 70-talet haft kontakt med kräftproduktion i Louisiana, USA och i och med problemen i Turkiet påbörjade han import av en ny kräftsort (Procambarus Clarkii) därifrån. Denna variant av kräfta var annorlunda än den turkiska, men blev snabbt populär i svenska hem.

1987 köpte Pandalus Räkimporten AB och man började därmed även sälja frysta räkor från Nordvästatlanten till svenska folket. 1989 inleddes kontakten med Kina (som har samma kräftart som i USA) men den bristande infrastrukturen gjorde att det tog flera år att hitta just den bästa kvaliteten, området och leverantören. Det pågick dock en snabb och dramatisk förbättring av förhållandena i Kina med avseende på uppbyggnad av moderna fabriker och förbättrad infrastruktur och efter några år hittade vi rätt samarbetspartner i Jiangsu-provinsen. För att säkra allra bästa kvalitet köpte vi in svenska maskiner och förpackningsmaterial, vi började odla svensk krondill bredvid sjöarna där kräftorna levde och vi anställde både kinesisk personal på plats samt flög ner vår egen från Sverige. Svenska konsumenter var vid detta tillfälle inte heller vana vid att se kinesiska kräftor i butikerna och vi lade ner stort arbete på att skapa detta förtroende. 1994 blev Olle tilldelad S:t Eriksmedaljen i Stadshuset för hans insatser för svensk matkultur. 

Från och med 1999 skedde en blygsam återhämtning i Turkiet som möjliggjorde en nystart i liten skala, främst på färska kräftor. Tillgången har sedan dess gradvis förbättrats år till år och det är med glädje vi idag åter kan leverera turkiska kräftor.

I början på 2000-talet slutade vi med kräftor från USA då området besprutades väldigt hårt och vi satsade helhjärtat på kräftor från Turkiet och Kina samt våra övriga produkter.

 

Sjön Egerdir i Turkiet där de flesta av Pandalus turkiska kräftor fiskas

2002 tog Olles son Tony Hartwig över VD-posten som han innehar än idag. Tony började i sin tur renodla verksamheten för att satsa helhjärtat på skaldjur och Pandalus AB. Istället för att ha ett stort sortiment och riskera att vi inte skulle hinna med att lägga den tid och det engagemang som vi önskade på produkterna bestämde vi oss för att rikta in oss på fyra huvudartiklar; kräftor, räkor, hummer och rom, för att kunna säkerställa så bra kvalitet som möjligt.

Sedan dess har vi på Pandalus fokuserat på att utveckla och förädla dessa produkter, både produktions- som förpackningsmässigt. Vi anser att det är viktigt med hållbarhet och långsiktighet och söker därför säkerställa att vi hittar rätt leverantör till rätt produkt samt att de råvaror vi använder oss av är närodlade (exempelvis dill etc.).